Аб правiлах беларусскай арфаграфii i пунктуацыi

23 ліпеня 2008 года быў прыняты Закон Рэспублікі Беларусь
“Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”
 
1 верасня 2010 года Закон уступiў ў дзеянне.  Пераходны перыяд па рэалізацыі палажэнняў Закона – 3 гады  (з верасня 2010 года па жнівень 2013 год      


Беларуская мова – дзяржаўная мова нашай краіны і мова тытульнай нацыі – адыгрывае выключна важную ролю ў жыцці беларускага грамадства. Унармаванасць дзяржаўнай мовы, захаванне адзінства арфаграфічных нормаў пісьмовай мовы ў значнай ступені забяспечваюць стабільнасць у сферы моўнай камунікацыі.
Неабходнасць увядзення “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” абумоўлена наступнымі прычынамі:
-Звод “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі”, выдадзены ў 1959 г., ужо даўно стаў бібліяграфічнай рэдкасцю і амаль недаступны для карыстальнікаў.
-У канцы ХХ ст. зноў абвастрылася праблема беларускага правапісу, калі істотна абнавіўся слоўнікавы склад беларускай мовы, лексіка папоўнілася шматлікімі запазычаннямі, на старонках беларускамоўнага друку атрымалі пашырэнне ненарматыўныя арфаграфічныя варыянты.
У Законе Рэспублікі Беларусь “ Аб Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” істотна ўдакладнены ў адпаведнасці з сучасным узроўнем лінгвістычнай навукі фармулёўкі, абноўлены ілюстрацыйны матэрыял. Правілы па-новаму згрупаваны, што робіць іх больш зручнымі для ўспрымання і засваення. У адпаведнасці з сучаснай моўнай практыкай зменшана колькасць выключэнняў. Многія напісанні падпарадкаваны агульным правілам, што прынцыпова аблягчае навучанне беларускай мове.
Увядзенне ў дзеянне Закона Рэспублікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 года “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” садзейнічае стабілізацыі правапісных нормаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы, забяспечвае захаванне адзінага моўнага рэжыму ў адукацыйным працэсе і адзінства друкаваных беларускамоўных выданняў, што павышае прэстыж беларускай мовы ў грамадстве як дзяржаўнай мовы Рэспублікі Беларусь.
Аптымальным пераходным перыядам для ўвядзення ў дзеянне новай рэдакцыі “Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” распрацоўшчыкі Закона лічаць тры гады.
Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” з’яўляецца аптымальным у сучаснай моўнай сітуацыі ў краіне і будзе садзейнічаць стабілізацыі правапісных нормаў беларускай літаратурнай мовы.
Літаратура, якую вы можаце прачытаць у бібліятэцы ДУА СШ № 86 г. Мінска пра новыя "Правілы  беларускай арфаграфіі і  пунктуацыі"

 

Закон "Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі"

 

 Інфармацыя аб выкананні плана мерапрыемстваў па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў жыцці грамадства ДУА СШ № 86 г. Мінска

Памятка "Вучымся пісаць па-новаму"

 

Пiшам правiльна!